Algemene voorwaarden  "Parkeren & Stockeren"

 

Parkeren&Stockeren is de handelsbenaming gebruikt door Ariane Willocx, Eikenstraat 182, 2840 Rumst om de verhuuractiviteiten van garages en parkeerterreinen te commercialiseren.  Wanneer in dit document en op de website “Parkeren&Stockeren” wordt vernoemd verbindt dit de juridische verantwoordelijkheid van Ariane Willocx.

 

Contactgegevens en communicatie
Het is zeer belangrijk dat wij steeds over juiste contactgegevens beschikken: wijziging van adres, telefoon en email dienen steeds gecommuniceerd worden aan Parkeren&Stockeren. 
Parkeren&Stockeren zal U bij voorkeur contacteren per email.  Bij meer dringende en/of dwingende boodschappen zal de communicatie per SMS gebeuren.  In uitzonderlijke gevallen zal er telefonische en per brief gecommuniceerd worden.

 

Een garage of parking wordt steeds verhuurd op basis van een huurovereenkomst*.
De minimum verhuurperiode is 3 maanden.  Na deze minimumperiode kan het huurcontract opgezegd worden, mits een vooropzeg van 1 maand.  Deze vooropzeg zal ingaan op de 1ste dag van de maand volgend op het indienen van de opzeg. Standaard moet het huurcontract opgezegd worden met een aangetekende brief. De opzeg kan ook per email opgezegd worden voor zover Parkeren&Stockeren de opzeg en de opzegperiode bevestigd heeft.
Ook Parkeren&Stockeren kan een huurovereenkomst opzeggen en dient hiervoor eveneens een opzeg van 1 maand te respecteren.  Parkeren&Stockeren(Ariane Willocx) zal steeds mits aangetekend schrijven de opzeg betekenen.
*De huurovereenkomst voor een garage of parkeerplaats is een diensten overeenkomst waarop het algemeen recht van toepassing is.   Onder geen beding is de huurwetgeving voor woningen of handelspanden van toepassing.

 

Een huurovereenkomst wordt in principe afgesloten voor onbepaalde tijd.
De overeengekomen huurvergoeding is betaalbaar op de in de overeenkomst vermelde bankrekening.   Parkeren&Stockeren stuurt steeds een factuur ter ondersteuning van de contractueel overeengekomen huurprijs.   De bepalingen in de huurovereenkomst zijn steeds bepalend.   De ontvangen facturen zijn enerzijds een betalingsherinnering en een bewijs dat Parkeren&Stockeren (Ariane Willocx) de ontvangen BTW afdraagt aan de bevoegde overheid.

Huurovereenkomsten die afgesloten zijn voor een bepaalde tijd hebben steeds een looptijd van 3 maanden en zijn steeds vooraf “cash” betaalbaar voor de aanvang van de huurperiode.   Tijdelijke overeenkomsten kunnen verlengd worden en worden dan automatisch overeenkomsten voor onbepaalde duur.

 

Kortingen op huurvergoeding
Bij 6-maandelijkse vooruitbetaling wordt 20€(btw incl.) toegekend op de factuur
Bij jaarlijkse  vooruitbetaling word een korting ter waarde van 1 maand huur toegekend op de factuur.

Bij huurders met maandelijkse en 3-maandelijkse betalingen kan een korting van 25€ per jaar toegestaan worden op voorwaarde dat gedurende een volledig jaar alle betalingen tijdig op de rekening ontvangen werden. (zie huurovereenkomst => huur is vooraf betaalbaar en betaling dient op de rekening te staan 5de dag van de maand waarop de huur betrekking heeft)

Bij jaarlijkse of 6 maandelijkse vooruitbetaling kan de huur nog steeds opgezegd worden. Wanneer dit evenwel gebeurd vervalt de toegekende korting.  De gepresteerde huurperiode zal dan berekend worden aan de normale verhuurprijs.  De meerprijs zal verrekend worden met het eventueel terug te geven bedrag of gefactureerd worden afhankelijk de situatie.

 

Goede rekeningen maken goede vrienden
De huur is steeds vooraf te betalen.  De uiterste limiet waarop uw betaling op onze rekening (IBAN: BE85 2930 5125 9606   BIC: GEBABB) moet staan is de 5de kalenderdag van de (eerste)maand waarop de huur betrekking heeft.
- laattijdige betaling na 5e dag  => email en/of SMS de 6de van de maand

- laattijdige betaling + 1 week   => rappel per email of post

- laattijdige betaling + 2 weken => rappel +15€ kosten per email of post

- laattijdige betaling + 3 weken => persoonlijk contact en/of incasso!

Laattijdige betalingen langer dan 1 maand kunnen leiden tot verbreking van de huurovereenkomst en tot uitzetting van achtergelaten goederen/voertuigen

 

Om een deugdelijk beheer te waarborgen zien wij strikt toe op correcte en tijdige betalingen. 

Betaal dus binnen de overeengekomen limieten, zo vermijd je extra kosten en problemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Parkeren & Stockeren gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten